27 January 2011

Elitlammsträff & Grundkurs för fårägare

Företaget Glada Fåret anordnar kurser med husdjursagronom Titti Strömne:

Elitlammsträff, söndagen den 20 februari kl. 13-16 i Sala, kostnad 400 kr exkl moms, anmälan senast den 13 februari.

Grundkurs för fårägare, träff 1 av 6 hålls torsdagen den 24 februari kl. 18-21 på Brunnby gård, Västerås, kursavgiften är 900 kr exkl moms och anmälan senast den 18 februari.

Träff 1: Rasval, behov av byggnader, foder, areal och annat praktiskt vid start med får – 24 feb kl. 18-21, Brunnby gård, Västerås
Träff 2: Lamning och lamningshjälp – 8 mars kl. 14-17, Kungsbyn
Träff 3: Bete och stängsel - 26 april kl. 18-21, Lindholmens gård, Strömsholm
Träff 4: Urval livdjur, avel och slaktmognadsbedömning – 29 juli kl. 13-16, Kärrbo
Träff 5: Byggnader och foderhantering, gödsellagring, förprövning - 22 aug. kl. 18-21, Boda Backe, Haraker
Träff 6: Vad behöver fåren för foder och hur mycket? Hullbedömning, förberedelse inför betäckning - 4 okt kl. 18-21, Brunnby gård, Västerås

No comments: