8 December 2010

Grundkurs i lamning i Linköping.

En fyra timmars grundkurs i lamning anordnas hos Länsstyrelsen, Linköping. Kursen ges både den 2 och 3 februari 2011.

Grundkurs i lamning den 2 februari 2011 i Linköping.
Grundkurs i lamning den 3 februari 2011 i Linköping.

No comments: