9 December 2007

Trasig dator

Min dator går inte längre att använda och kommer skickas in för reparation.
Bloggen fortsätter när den har kommit tillbaka, förhoppningsvis före jul.

Ledsen för uppehållet.

No comments: