26 August 2007

Romanov


En annan ras som finns i Frankrike är den ryska rasen Romanov. Den påminner om Finull, men har något högre fertilitet och sämre ullegenskaper än Finulls fåren.

Romanov kan vara ett bra alternativ för mig eftersom jag gillar att lägga mycket tid på övervakning i samband med lamningen och vill helst inte kupera svansar.Om 1/4 av besättningen hålls renrasig för livdjurs försäljning och 3/4 av besättningen betäcks med köttras, ser det på pappret ut att kunna bli intressant.

Romanov är en helt ren ras utan några kända inkorsningar. Den hör till de Nordiska kortsvansade fåren och kommer ursprungligen från Volga dalen nordväst om Moskva.
Namnet är taget från den gamla ryska kungafamiljen.
Första gången de nämns i något skrivet dokument var 1802. De exporterades först till Tyskland och senare till Frankrike, där den introducerades 1961, stamboken upprättades 1973.
Till Kanada exporterades rasen under 1980-talet och efter 5 års karantän spreds rasen i Nord Amerika.

Romanov ger i snitt 2,7 lamm per tacka.
Rekordet för en tacka uppges ligga på 9 levande födda lamm!
En enskild tacka har visst fött 64 lamm fördelat på 12 lamningar.
Finns också uppgifter om en annan tacka som fick 14 lamm på två lamningar.

Statistik visar att på 110 000 lamningar var 20,2% enfödda lamm, 51,3 % tvillingfödda, 24,2% trillingfödda och 4,3% var fyrlingar.

Nu är inte nio födda lamm per tacka något att eftersträva, nej det som gör rasen intressant är att tackorna är utmärkta mödrar och har enligt flera källor, inga problem att producera tillräckligt med mjölk till 3-4 lamm per tacka.

Tackorna är inte stora, 45-55 kg, det i kombination med småfödda lamm, anses vara orsaken till att de sällan får problem med foderomsättning eller svåra lamningar.Baggarna väger 55-80 kg.

Lammen är, när de föds, ganska små, omkring 3 kg för tvillingar, med finlemmad kropp, vilket ger enkla lamningar. De nyfödda är mycket starka och börjar snabbt att söka efter tackans spenar.

Genomsnittlig tillväxt på renrasiga lamm är för dag 10-30, 235 g per dag och för dag 30-70, 287 g dag. Vilket innebär liknande daglig tillväxt som Finull.

Lammen blir könsmogna tidigt, redan vid tre månaders ålder och det finns rapporter om tackor som lammat vid nio månaders ålder. Frågan är väl hur lämpligt det är...
Mera vanligt är att betäckta dem från 6-8 månaders ålder, förutsatt att de är välväxta och i god kondition.

Romanov har ingen säsongsbunden brunst med en något kortare dräktighet, 140-150 dagar.
De kan i teorin lamma två gånger på ett år om de har tillgång till förstklassigt foder.
Rasen används ofta i intensiv produktion med 3 lamningar på två år (lamning var åttonde månad).
Välutfodrade tackor producerar i medel 140-150 kg mjölk under 100 dagars laktation, men det finns enskilda indivder som ger 200-300 kg.

Baggarna anses vara aggressiva betäckare och fungerar väl under många år.
Baggar som inte är lämpliga till aveln, säljs ofta i USA, som teaser baggar, det ska visst vara en mycket effektiv teaser för att brunstsynkronisera tackorna innan betäckningen.

Lammen föds svarta, precis som många Gutefår och blir succesivt gråa med svarta täckhår när ullen växer ut.
Huvudet är smalt med upprätta, rörliga öron och stora ögon. Kroppen är medelstor med rundade revben och höga ben. Svansen är kort och spetsig. Behornad och hornlösa (polled) förekommer hos både tackor och baggar, men vanligast är polled.
Kropparna har svagheter som vassa skuldror, smalt bröst och kors och benen är för tätt ansatta.
Ullfibern, som påminner om Gutefårens med täckhår och man, är mellan 20.9 microns och 71.9 microns.
De har ingen ull på huvudet, benen eller magen och uppges vara enkla att klippa.

Köttet är magert då fettet lagras omkring organen och kan därför enkelt putsas bort vid slakten.

Rasen anpassar sig väl till lokala förutsättningar vad gäller både fodertillgång och väder förhållanden. De klarar bra, både kalla och växlande temperaturer.
Lammskinnen är eftertraktade i Ryssland, men ullen filtar sig snabbt.

Vid korsningsavel ärvs både de goda moders egenskaperna samt fruktsamheten.
Romanov korsad med en köttras som Dorset, Suffolk eller Charollais ger snabbväxta lamm.
Vid första generationens korsning går färgen förlorad och de flesta lammen föds vita, även om de är 50% Romanov/50% Suffolk. Några få föds bruna, grå eller med fläckar/prickar.
Korsningseffekten ger en tacka som ser ut som de flesta korsningar, men producerar som en Romanov fast med bättre daglig tillväxt.

Bra bilder på Romanov hittas hos:
http://www.romanovsheep.com

1 comment:

Anonymous said...

vet någon om man på något sätt kan få tagg på en romanov bagge eller sperma för insemination?
/jonas